Finansieringspartners

  • Privata donationer sedan 2009
  • Resestipendier för en GAAPP-högtalare vid WAC Quebec från ALK Abelló,
  • Stallergenes och Merck 2012