GAAPP-händelser

För medlemsorganisationer genomför GAAPP årligen ett vetenskapligt möte och GRS (Globalt toppmöte med andningsvägar) - 2020 med virtuellt deltagande - att stödja sina medlemsorganisationer med den senaste vetenskapliga utvecklingen inom området allergier, luftvägar och atopiska sjukdomar och med webbseminarier för kapacitetsuppbyggnad:
Först sätta upp medvetenhet, utbildning och politiska prioriterade mål - sedan kapacitetsuppbyggnadswebinarier t.ex. för:

GAAPP utvecklar, genomför och sprider över alla kommunikationskanaler flerkanalsmedvetenhetskampanjer under World Awareness Days och stöder olika register för patienter (astma, Covid-19+ Astma, Covid-19- + Atopisk dermatit).

Vi sammankallar årligen fristående evenemang som GRS och det vetenskapliga mötet.

Vi är också intresserade av att vara värd för evenemang. t.ex LATAM 2020