GAAPP lanserar den 15 oktober 2021 det första Respiratory Right Care Summit.

Detta globala toppmöte kommer att sammankalla medlemmar från GAAPP, GINA/GoLD, Världsallergiorganisationen, VEM-GARD, FIRS och intressenter i samhället att utarbeta och stödja första policyuttalanden. Dessa uttalanden kommer att samlas i ett förespråkningsverktygssats att dela med alla deltagande organisationer och uppmuntra dess användning för att driva politiska förändringar globalt.

Varje medlemsorganisation i denna styrkommitté kommer att uppmuntras att tillhandahålla bevisbaserad kunskap enligt deras perspektiv och expertis.

De fyra pelarna i RRCS / nyckelteman för uttalanden om policyändringar:

  1. Tillgång till vård och tillgång till innovativa behandlingar inom andningsvård
  2. Kontinuerlig finansiering för forskning och innovation inom andningsvård
  3. Hälsa jämlikhet i andningsvård
  4. Miljöhälsa i andningsvård

Grundpapper för RRCS

  • Patientcharter (svår astma, barndomsastma, KOL, EDD)
  • OCS Stewardship - Patient Charter
  • Perspektiv på beslut för behandling och vård vid svår astma
  • GINA och GOLD Riktlinjer

Målen för RRCS:

Att utveckla och sprida en verktygslåda med viktiga policyuttalanden som söker global policyändring inom andningsvården, som arbetar för att säkerställa rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt med minst hinder.

Om du har några frågor angående RRCS, vänligen kontakta oss på info@gaapp.org