I mobiltelefontiden bör det vara lätt möjligt.

Hos många patienter förekommer inte pjäser dagligen. Så du måste förvänta dig att du inte kan visa din läkare hur ditt hudtillstånd vid ett utbrott ser ut.

Var noga med att få dem att visas när du fotograferar lesionerna som de verkligen gör. Bra ljusförhållanden (snett dagsljus, ingen blixt, inga neonljus), ett tillräckligt avstånd (minst 30 cm) och en mörk bakgrund är till hjälp här.