Omvandling av post-pandemisk vård för personer med kroniska andningssjukdomar

International Respiratory Coalition syftar till att hjälpa regeringar och sjukvårdssystem återhämta från COVID-19 genom att förbättra andningsvården. Vi vill förbättra resultaten för människor som lever med andningssjukdomar andningsstrategier på nationell nivå och bygga motståndskraft mot framtida pandemier.

COVID-19

COVID-19 fortsätter att lägga en enorm börda på hälso- och sjukvårdssystem globalt och med nästan 600 miljoner människor runt om i världen som lever med kroniska andningssjukdomar, vi måste se en förändring i vården för dessa sjukdomar.

Som en del av vårt uppdrag att stödja och stärka patienter med luftvägssjukdomar kommer vi tillsammans med European Respiratory Society, AstraZeneca, Amgenoch ledande andningskliniker för att starta International Respiratory Coalition. I det nya partnerskapet kommer vi att arbeta för att prioritera luftvägssjukdomar, förfina nationella strategier som bättre kan stödja hälsosystem och förbättra vården över hela världen.

Kort videointroduktion om IRC:

 

Vänligen kontrollera mer information om International Respiratory Coalition i European Respiratory Society Publication: https://www.ersnet.org/advocacy/international-respiratory-coalition/

Om du har några frågor om denna koalition, dess syften och hur vi ska sträva efter att genomföra våra mål, vänligen kontakta oss på info@gaapp.org.