GroupphotoGlobalRespSummit2018

Vetenskapligt möte, Lissabon och globalt respiratoriskt toppmöte 2019, Madrid

 

Vetenskapligt möte, München och globalt toppmötet 2018, Paris

2: a GAAPP-vetenskapliga mötet i München, Tyskland, maj 2018

Här hittar du rapporterna om vår bolagsstämma 2017 som äger rum den 16 juni 2017 i Helsingfors.


Följande styrelse väljs:
Generalstämma 2017 med styrelseval i Helsingfors

 • Tonya Winders, USA, president
 • Kristine Whorlow, Australien, första vice presidenten
 • Roberta Savli, Belgien, andra vice presidenten
 • Otto Spranger, Österrike, kassör
 • Marianella Salapatas, Grekland, vice kassör
 • Sanaz Eftekhari, USA, sekreterare
 • Ilkka Repo, Finland, vice sekreterare

1: a GAAPP-vetenskapliga mötet:

 • De nya EAACI-riktlinjerna för allergenimmunterapi
 • Talare: Prof. Antonella Muraro, president EAACI
 • Marek Jutel, EAACI Excom. Medlem
 • Allvarlig astma, toppmodern föreläsning
 • Talare: Dr Michael Blaiss, verkställande medicinsk chef för amerikanen
 • College of Allergy Asthma & Immunology
 • Allvarliga undersökningsresultat för astmapatienter
 • Högtalare: Ass. Prof. Paraskevi Katsaounou, Grekland
 • Atopiskt eksem
 • Talare: Prof. Andreas Wollenberg, München, Tyskland,
 • Chef för Europeiska riktlinjekommittén

Här hittar du rapporterna om vår bolagsstämma 2015 som äger rum den 29 september 2015 i Amsterdam.

 

Bval i Amsterdam

Följande styrelse väljs:

·       Robert Oliphant, Kanada, president

·       Per-Åke Wecksell, Sverige, första vice presidenten

·       Yu Zhi Chen, Kina, andra vice ordförande

·       Otto Spranger, Österrike, kassör

·       Marianella Salapatas, Grekland, vice kassör

·       Tonya Winders, USA, sekreterare,

·       Ilkka Repo, Finland, vice sekreterare
   
 

10 2

Här hittar du rapporterna om vår bolagsstämma 2013 som äger rum den 22 juni 2013 i Milano.

Styrelseval i Milano

Följande styrelse väljs:

·       Robert Oliphant, Kanada, president

·       Per-Åke Wecksell, Sverige, 1: a vice presidenten

·       Yu Zhi Chen, Kina, 2: a vice presidenten

·       Mike Levin, Sydafrika, sekreterare

·       Ashok Gupta, Indien, vice sekreterare

·       Otto Spranger, Österrike, kassör

·       Marianella Salapatas, Grekland, vice kassör

Anjte-H. Fink Wagner från Tyskland bekräftades som verkställande direktör

Aktiv i sin 3rd år nu är GAAPP en global organisation av organisationer som förespråkar rättigheter och intressen för personer med allergier och astma. GAAPP: s uppdrag är att stödja patienter med allergier och astma över hela världen genom att skydda deras rättigheter och insistera på regeringar, vårdorganisationer och allmänheten. GAAPP-uppdraget och våra mål definierades vid den senaste bolagsstämman.

Här hittar du hela rapporten:

1: a GAAPP-symposiet vid världskongressen för astma, Quebec

3: e mötet i Istanbul

Vid GAAPP: s tredje möte äger styrelsen val. Följande styrelse väljs:

·       Natalio Salmún, Argentina, president

·       Per-Åke Wecksell, Sverige, 1st Vice President

·       Yu Zhi Chen, Kina, 2nd Vice President

·       Otto Spranger, Österrike, kassör

·       Rob Lanteigne, Kanada, vice kassör

·       Anna Andralojc, Polen, sekreterare

·       Irene Krcmova, Tjeckien, vice sekreterare

Också Antje-H. Fink Wagner från Tyskland tilldelas verkställande direktör.

september 2010

2: a mötet i Barcelona

GAAPP-konstitutionen accepteras.

december 2009

1: a mötet: Deklaration från Buenos Aires

Vid det första mötet i GAAPP undertecknades deklarationen från Buenos Aires av delegater från 12 länder. Idag undertecknas deklarationen av organisationer från 25 länder.

juni 2009

Rom WHO-GARD-möte

Vid WHO-GARD-mötet i Rom noteras att en global patientplattform behövs som en jämställd dialogpartner för globalt fungerande HCP-organisationer.