Angioödem är en djupare hudavskalning. Medan nässelfeber faller ut vätska från kärlen precis under hudytan, finns ”läckan” i angioödem i de djupare hudlagren.

Angioödem (angio = kärl, oedoema = vattenretention i vävnaden) kännetecknas av:

  • en plötslig, kraftig svullnad av de djupare lagren i huden
  • ibland smärta, sällan klåda
  • frekvent involvering av slemhinnorna - en regression som varar upp till 72 timmar längre än med nässelfeber.

Den resulterande stöten har en mindre framträdande kant och kan ofta inte särskiljas från normal hudfärg. Angioödem förekommer ofta i ansiktsområdet, särskilt runt ögonen och på läpparna och på händer och fötter. De flesta av svullnaderna i bredare mening är allergirelaterade och förmedlas av neurotransmittorn histamin. Men det finns också andra, icke-allergiska och icke-histamin-medierade orsaker till svullnad i hud och slemhinnor.