Allergihantering

Det första och viktigaste steget i hanteringen av allergi är undvikande av allergen. Att förhindra exponering för allergener är nyckeln till att hantera allergier. En vårdpersonal kan ge råd om att undvika allergener specifika för din situation.

Läkemedel är effektiva vid kontroll och behandling av allergiska sjukdomar men botar inte den underliggande allergin. Mestadels kommer en kombination av två tillvägagångssätt att resultera i signifikant förbättring av allergiska symtom.

  1. Minska risken för en allergisk reaktion genom att undvika allergenet, när det är möjligt.
  2. Medicinska behandlingar för att minska symtomen inklusive mediciner och immunterapi.

De flesta allergiska reaktioner är milda och orsakar inte livshotande reaktioner, även om de kan vara mycket besvärliga för patienten. Ett litet antal människor kan uppleva en allvarlig allergisk reaktion som kallas anafylaxi.

När du inte kan undvika allergener finns det många läkemedel som kan hjälpa till att kontrollera allergisymtom. Avsvällande medel och antihistaminer är de vanligaste allergimedicin. De hjälper till att minska täppt näsa, rinnande näsa, nysningar och klåda. Andra mediciner fungerar genom att förhindra frisättning av kemikalier som orsakar allergiska reaktioner. Kortikosteroider är effektiva vid behandling av inflammation i näsan. Dessa behandlingar kontrollerar symtom och reaktioner; de botar inte tillståndet.