Förbered dig på intervjun med din läkare

  • Anteckna när din urtikaria inträffade för första gången och hur ofta obehag har inträffat sedan dess.
  • Vad tror du är orsaken? Finns det utlösare som förvärrar din urtikaria?
  • Skriv ner dina tidigare behandlingar (namn, varaktighet, dos).
  • Skriv ner de mediciner du hittills har tagit mot urtikaria (läkemedlets namn, användningstid, dosering).
  • Hur bra har dessa mediciner hjälpt och vilka biverkningar har de haft?
  • Skriv ner de mediciner du för närvarande tar, även de som inte tas för urtikaria eller som inte har ordinerats av din läkare.
  • Notera också de läkemedel du inte tar regelbundet (t.ex. huvudvärkstabletter) och ange hur många gånger i månaden du tar läkemedlet och när du senast tog det.
  • Om test redan har utförts för att hitta orsaken till dina nässelfeber, ta med dig tidigare resultat.