GAAPP stöder Globala patientregister och undersökningar.
Ju fler människor som registrerar sig desto bättre kan vi förstå sjukdomarna.
Vänligen dela och delta i registren nedan:

  • Astma / Allergi + COVID 19 (Allergi- och astmanätverk + patientregistret för Embleema)
    sdsdasd
  • Astma360 (Allergi- och astmanätverkets patientregister för astmapatienter)