GAAPP_Projektförslag

Följ denna process för alla GAAPP-medlemsorganisationer som har ett projektförslag att skicka:

  1. Skicka begäran via formulär
  2. BOD kommer att granska RFP: er kvartalsvis
  3. Alla väntande förfrågningar kommer att meddelas om BOD-beslutet inom en vecka efter BOD-möten kvartalsvis

Vänligen notera: GAAPP finansierar inte> 25% av programmets totala budget. Den inlämnande organisationen måste underbygga finansiering från andra källor. GAAPP bör erkännas i samband med projektet.