Innehållet på denna webbplats är inte avsett att ge medicinsk rådgivning, inte heller ta läkarens råd eller behandling från din läkare. Denna information är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.

Rådgör alltid med din läkare eller specialist innan du påbörjar någon behandling, innan du börjar eller ändrar något närings-, tränings- eller livsstilsprogram, eller om du har några frågor angående ditt medicinska tillstånd.

Informationen och åsikterna, artiklarna, produkterna eller inspelningarna på dessa webbplatser är avsedda för endast informationsändamål och riktar sig till allmänheten.

Denna webbplats kan innehålla information från tredje part eller erhållen genom länkar till andra webbplatser på Internet. Meddelanden om sådan information eller länkar finns på hela webbplatsen. GAAPP ansvarar inte för eller tar något ansvar för informationen från tredje part eller för innehållet på andra webbplatser som vi tillhandahåller länkar till.