Som en global icke-vinstdrivande patientutbildning och förespråkarorganisation har GAAPP ett åtagande om medborgerligt och socialt ansvar och stöder dem som söker ett mer rättvist samhälle. GAAPP upprätthåller principerna att alla människor är inneboende i värdighet och jämlikhet och att alla medlemmar har en skyldighet att vidta åtgärder, gemensamt och separat, för att främja och stödja universell respekt för och iakttagande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad mellan ras , av kön, språk, religion eller nationellt ursprung.

GAAPP bekräftar behovet av att snabbt eliminera rasdiskriminering i alla dess former och manifestationer över hela världen och att säkerställa förståelse och respekt för människans värdighet. Alla människor är lika för lagen och har rätt till lika skydd enligt lagen mot all diskriminering och mot all uppmuntran till diskriminering.

Att öka medvetenheten om luftvägssjukdomar och allergier och förbättra tillgången till vård är bland våra viktigaste politiska prioriteringar. Sociala och ekonomiska problem drabbar patienter i många länder, vilket framhålls av COVID-19 kris.

Låt oss förenas som GAAPP-medlemmar för att hitta lösningar som främjar eget kapital, inte bara inom sjukvården utan i alla aspekter av livet.

Vi kommer att reflektera över hur vi bättre kan använda vår röst för att hjälpa dem som förtjänar jämlikhet, lyssna på de som är arga och skadar och strävar efter att komma tillsammans för en bättre framtid - för alla.