ARIA - Allergisk rinit och dess inverkan på astma

ARIA-initiativet syftar till att utbilda och implementera evidensbaserad hantering av allergisk rinit i samband med astma över hela världen.
www.whiar.org

GINA - Det globala initiativet för astma

GINA arbetar med hälso- och sjukvårdspersonal och folkhälsomyndigheter runt om i världen för att minska förekomsten av astma, sjuklighet och dödlighet. Genom resurser som evidensbaserade riktlinjer för astmahantering och händelser som den årliga firandet av världens astmadag arbetar GINA för att förbättra livet för personer med astma i alla hörn av världen.
www.ginasthma.org

GULD - Globalt initiativ för kronisk obstruktiv lungsjukdom

GOLD arbetar med hälso- och sjukvårdspersonal och folkhälsomyndigheter över hela världen för att öka medvetenheten om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och för att förbättra förebyggande och behandling av denna lungsjukdom.

Genom att utveckla evidensbaserade strategidokument för COPD-hantering och evenemang som den årliga firandet av World COPD Day arbetar GOLD för att förbättra livet för KOL-människor i alla hörn av världen.
www.goldcopd.org