WHO / GARD - Världshälsoorganisationen / Global Alliance mot kroniska andningssjukdomar

GARD bidrar till WHO: s globala arbete för att förebygga och kontrollera kroniska luftvägssjukdomar. GARD är en frivillig allians av nationella och internationella organisationer, institutioner och byråer från en rad länder som arbetar mot det gemensamma målet att minska den globala bördan av kroniska luftvägssjukdomar.
www.who.int/respiratory/gard