Vissa sjukdomar verkar liknar urtikaria och klassades därför tidigare tillsammans med den. Idag vet vi att andra sjukdomsmekanismer ligger bakom dem, och de räknas därför inte längre som urtikaria. Dessa sjukdomar innefattar bland annat

  • Urticaria pigmentosa (kutan mastocytos)
  • Urtikariell vaskulit
  • Ärftligt angioödem

Urticaria pigmentosa (kutan mastocytos)

Denna sällsynta sjukdom är en överdriven ansamling av mastceller bakom - ofta bruna eller brunaktiga - fläckar och små papiller i huden som kan bilda wheals när de utsätts för friktion. Denna sjukdom uppträder vanligtvis första gången under de första åren av livet och visar ofta en förändrad kurs efter några år. Uteslutning av en så kallad systemform rekommenderas. Behandlingen av symtomen liknar den som används i samband med urtikaria.

Urtikariell vaskulit

Detta är en kärlinflammation som skapar nässelfeber och angioödem. Denna sjukdom har i grund och botten lite att göra med urtikaria och behandlas annorlunda.

Ärftligt angioödem

På grund av en genetisk störning i ett enzym (medfödd, familjär) kan angioödem också förekomma. Antihistaminer eller kortikosteroider hjälper inte här, eftersom histamin inte är involverat i utvecklingen av ödem, och en korrekt diagnos och terapeutisk vård är vanligtvis endast möjlig i specialiserade centra eller av läkare som är bekanta med sjukdomen.