KOL Introduktion

384 miljoner människor världen över påverkas av KOL. Det är den tredje största dödsorsaken bland hjärtsjukdomar och stroke.

Som globala patientförespråkare anser vi att det är viktigt att höja medvetenheten och förståelsen hos patienter, vårdgivare, vårdpersonal, beslutsfattare och allmänheten om effekterna av KOL och möjligheter att reformera patientvården. Vi tror att patienter bör ges möjlighet att leva fritt med KOL utan symtom och förvärringar, vilket minskar deras interaktion med sjukhus och förlänger deras liv så länge som möjligt.

Fortsätt läsa: