Astma är en av de vanligaste kroniska inflammatoriska störningarna. Dess prevalens varierar över hela världen mellan 5% och mer än 20%. Det är inte klart varför vissa människor får astma och andra inte, men det beror förmodligen på en kombination av miljömässiga och genetiska faktorer. Astma drabbar alla åldrar: det är den vanligaste kroniska sjukdomen i barndomen, tonåren och vuxenlivet och har stora effekter på patienternas skol- och arbetsprestanda. Astma är en allvarlig utmaning för folkhälsan. Det finns inget botemedel och många patienter förblir okontrollerade trots tillgänglig behandling. Kombinerade insatser inom folkhälsa, grundläggande och klinisk forskning behövs för att bekämpa denna mycket vanliga och ökande sjukdom.

Läs mer