GLOBAL ALLERGI & ASTHMA-PATIENTPLATFORM

Välkommen till ditt informationscenter för astmarättigheter. Vårt mål är att hjälpa patienter och deras familjer genom sin resa
med svår astma. Vi är ett globalt samhälle för att höja patientens röst i program och policy.

SE VÅRT PATIENTCHARTER

ETT BERÄKNADE 334 MILJONER LEVER MED ASTHMA VÄRLDEN

70% AV PATIENTER KOMPRIMERAR DINA DAGLIGA AKTIVITETER FÖR ATT LÄGGA TILL allvarlig astma

5-10% AV ALLA ASTMA-PATIENTER PÅVERKAS AV ALLVARLIGA ASMA

DET ÄR 5 GÅNGAR DYRARE ATT BEHANDLA ALLVARLIGA ASMA

VAD ÄR ALLVARLIG ASTMA?

Allvarlig astma är ett livshotande tillstånd som kan påverka hela ditt liv genom att tvinga dig att göra oönskade förändringar i dina dagliga aktiviteter. Om du har svår astma kommer du att uppleva en frekvent och allvarlig försämring av astmasymtom (astmaattacker / uppblåsningar) trots att du tar flera inhalatorer med hög dos. Dessa attacker eller uppblossningar uppträder ofta mer än en gång per år och kräver steroider eller användning av räddningstjänst eller sjukhusvistelse.


VAD NÄSTA?

Om du tror att du kan ha svår astma bör du kontakta din läkare. De kan hänvisa dig till en specialist. En specialist kan göra några tester för att se om du har svår astma. Om du har svår astma kan din läkare eller specialist hjälpa dig att minska dina symtom och förbättra ditt liv.

6 VÄGLEDANDE PRINCIPER

Dessa principer syftar till att definiera vad patienter ska förvänta sig för hantering av svår astma och vad som ska utgöra en grundläggande standard för vård, i linje med den senaste vetenskapen och bästa praxisförståelsen från befintliga allvarliga astmaomsorgstjänster.

JAG FÖRTJÄNAR

en hänvisning i rätt tid, när min allvarliga astma inte kan hanteras i primärvården.

JAG FÖRTJÄNAR

en snabb, formell diagnos av min allvarliga astma av en expertgrupp.

JAG FÖRTJÄNAR

stöd för att förstå min typ av svår astma.

JAG FÖRTJÄNAR

vård som minskar påverkan av svår astma på mitt dagliga liv och förbättrar min övergripande vårdkvalitet.

JAG FÖRTJÄNAR

att inte vara beroende av orala kortikosteroider.

JAG FÖRTJÄNAR

att få konsekvent kvalitetsvård, oavsett var jag bor eller var jag väljer att få tillgång till den.

Dessa vägledande principer är från vår stadga för att förbättra patientvården vid svår astma.

SE VÅRT HELA CHARTER

 

 

 

Om du vill lära dig mer om specifika GAAPP-medlemsorganisationer, besök vår medlemsorganisationssida.

Gå till toppen