Förekomsten av allergiska sjukdomar över hela världen ökar dramatiskt i både utvecklade länder och utvecklingsländer. En stadig ökning av förekomsten av allergiska sjukdomar globalt har inträffat med cirka 30-40% av världens befolkning som nu drabbas av ett eller flera allergiska tillstånd.

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) statistik lider hundratals miljoner individer i världen av rinit och det uppskattas att mer än 300 miljoner har astma, vilket påverkar livskvaliteten hos dessa individer och deras familjer och påverkar negativt samhällets socioekonomiska välfärd. Det förutspås att allergiska problem kommer att öka ytterligare när luftföroreningar och omgivningstemperaturen ökar. Dessa miljöförändringar kommer att påverka pollenantalet, närvaron eller frånvaron av stickande insekter och närvaron eller frånvaron av mögel i samband med allergiska sjukdomar.

Dessa sjukdomar inkluderar astma; rinit; anafylaxi; drog, matoch insektsallergi; eksem; och urtikaria (nässelfeber) och angioödem. Denna ökning är särskilt problematisk hos barn som bär den största bördan av den stigande trenden som har inträffat under de senaste två decennierna.

Allergiinformation i:

Serbo-kroatiska

turkiska